25. marec

V prvom rade 20 rokov je doba, kedy z počatého ľudského života sa stáva dospelý človek. Pre mňa osobne je to doba výmeny generácií. Za tú dobu sa zmenilo správanie ľudí, zmenila sa aj legislatíva. Síce nie k zákazu potratov, ale napríklad možnosť pre ženy využiť utajený pôrod, alebo informovaný súhlas žien pred potratom. Aj téma násilia na ženách bola pred dvadsiatimi rokmi len okrajovou záležitosťou. 

Čo sa týka správania ľudí, tu nastali tiež výrazné zmeny. Počet narodených detí v roku sa v podstate nezmenil. Mnohé ukazovatele majú klesajúci trend, iné žiaľ, stúpajúci. Výrazne klesol počet umelo ukončených potratov z 25 % na 7 %. Používanie antikoncepcie na predpis kleslo o tretinu. Vzrástol však počet detí narodených mimo manželstva, v roku 2017 to bolo až 60% a stále ostáva nekontrolovaná núdzová antikoncepcia – takzvaná tabletka po.

Mať dieťa je v tejto dobe vzácnosť. Ukazujú to aj ďalšie ukazovatele. Stúpajú spontánne a iné potraty. Kým v roku 2001 pomer spontánnych a iných potratov k celkovým potratom bol 21 %, podľa dostupných informácií z roku 2008 je to až 65 %.

Téma tohtoročnej kampane – ochrana života, ktorý ešte nevidíme

Už v príprave kampane Dňa počatého dieťaťa sme chceli zmeniť komunikáciu a hľadali sme spôsoby ako. Nakoniec kríza spôsobená koranavírusom nás donútila prijať opatrenia, ktorými chceme komunikovať princípy, pozitívny pohľad do života každého z nás. Počaté dieťa nemá byť len objektom, ale najmä subjektom, ktoré má svoje práva aj pred narodením. 

Uvedomujeme si, že dialóg je nenahraditeľný osobitne v demokratickej, pluralitnej spoločnosti, kde má rozhodovať sila práva a nie právo sily

Kampaňou chceme osloviť ľudí, aby sa vcítili do ešte nenarodeného dieťaťa a pozerali sa na svet jeho očami. Chceme osloviť rodiny, pozitívne poukázať na želaný stav, aby sa deti rodili do láskyplného prostredia. Vždy existuje alternatíva pre život dieťaťa. Ide o samostatnú ľudskú bytosť, hoci je neviditeľná, je prepojená s ostatnými členmi ľudskej rodiny. 

Tak ako nemá byť právo na dieťa, nemá byť ani právo zbaviť sa dieťaťa.  

Aj tento rok je tu opäť príležitosť dať hlas tým, čo sú v skrytosti a sami sa nevedia zviditeľniť, či brániť.

 

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života