25. marec

Zahrajte sa hru – Neviditeľný človek

 

Čo je Neviditeľný človek?

Je to edukatívna pomôcka, navrhnutá špeciálne tak, aby jej používanie bolo jednoduché. Skladá sa zo 7 veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už je v ľudskom tele vyvinuté v rôznych štádiách. Malé karty majú zo zadnej strany číslo. Je to vyjadrenie, v ktorom týždni daná vlastnosť alebo schopnosť u dieťaťa vznikla. Týchto kartičiek je viac ako obrázkov, ku ktorým ich treba priradiť. Cieľ je jednoduchý: priradiť kartu k takému obrázku, kedy je daná vlastnosť u človeka už prítomná.

Pomôcka zobrazuje fakty z biológie.

Vývin pred narodením ukazuje na základe dostupných medicínskych poznatkov bez akejkoľvek náboženskej či inej ideologickej intepretácie.

Ako hrať?

1/ Hrajte na body!
Každý člen/skupinka priradí všetky kartičky k obrázkom bez toho, že by používal nápovedu. Po dokončení skontrolujte správne odpovede vzadu na každej kartičke a spočítajte. Vyšší počet vyhráva.
2/ Priraďujte spoločne!
Vyberte postupne kartičku po kartičke a dohodnite sa, ku ktorému týždňu vývoja by ste ju umiestnili. Keď ju položíte k obrázku, otočte kartičku a skontrolujte, či je na správnom mieste. Ak nie je, premiestnite kartu.
3/ Hádajte!
Jeden drží kôpku kartičiek. Prečíta tvrdenie na prvej karte a nechá prvého spoluhráča hádať, ku ktorému týždňu a obrázku by daný fakt priradil. Ak uhádne na prvýkrát, kartičku priradia k obrázku a dostáva ďalšiu otázku. Ak neuhádne, tú istú kartu háda ďalší hráč.
4/ Len tak priraďujte.
Vyberte si kartičky, ktoré vás zaujímajú a priraďte ich k obrázkom a číslam týždňov. Pri hádaní alebo sledovaní nápovedy sa naučíte hneď niekoľko zaujímavých vedomostí o prenatálnom vývine.

TIP! Ak je vám 28 kariet na hranie s deťmi priveľa, vyberte len polovicu kariet, alebo z každého obdobia iba jednu-dve karty a hrajte s menším počtom.

Kde si môžem hru kúpiť?

Obchod