25. marec

Kontakt

Fórum života o.z.
Heydukova 14
811 08 Bratislava

email: forumzivota@forumzivota.sk

Organizuje Fórum života, n. f.
v rámci zbierky “Sviečka za nenarodené deti 2022”,
reg. č. 000-2022-034216

č.účtu:
IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295