25. marec

banner2024

Život je dar.

Ľudský život je vzácny dar, ktorý si zasluhuje ochranu od počatia po prirodzenú smrť.

25. MAREC Deň počatého dieťaťa

Fórum života vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa 22. 3. 2005 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Stalo sa tak pri príležitosti 5. ročníka kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa.

Celoslovenská kampaň Fóra života, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia, prebieha každoročne v týždni, v ktorom je 25. marec.

Hlásime sa k odkazu Deklarácie práv počatého dieťaťa a vyzývame vládne inštitúcie, mimovládne organizácie, politické strany, cirkvi, médiá, zdravotníkov, umelcov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k sláveniu tohto dňa.

Pripnutím bielej stužky vyjadrujeme pozitívny postoj k životu ako daru, ktorý je treba chrániť, dávame svetu vedieť, že nám záleží na živote počatých detí, a že rešpektujeme práva nenarodených. 

Zviditeľnime neviditeľného človeka v týždni od 18. do 25. marca 2024!

BIELA STUŽKA

TÉMA 24. ROČNÍKA

Neviditeľný začiatok,
viditeľné práva.

logo2024

Mottom tohtoročnej kampane, ktorá sa venuje Právam počatého dieťaťa je: “Neviditeľný začiatok, viditeľné práva”

Deklarácia práv počatého dieťaťa je tohtoročnou témou kampane, cez ktorú chceme upriamiť pozornosť na zázrak života a pozrieť sa na vznik malého človeka z hľadiska práva, medicíny a psychológie. 

Do tradičného vizuálu kampane, kde je znázornený kolobeh života, pridávame váhy, ktoré symbolizujú spravodlivé rozhodovanie.

Na začiatku kolobehu vidíme dieťatko v prenatálnom štádiu, vpravo starčeka a medzitým spleť rôznych životných okolností. Akú váhu majú naše rozhodnutia na životy počatých? Ako zavážia práva počatého dieťaťa na naše rozhodovanie?

PRÁVA POČATÉHO DIEŤAŤA

Aj počaté dieťa je subjektom slovenského práva napriek tomu, že právo na život nemá do 12. týždňa svojho života garantované. Po 25 rokoch sa chystáme oživiť a predostrieť vám Deklaráciu práv počatého dieťaťa, ktorá upravuje jeho základné ľudské práva. 

Z deklarácie vyberáme

  • Každá ľudská bytosť má právo na život od počatia po prirodzenú smrť.
  • Počaté dieťa má právo narodiť sa, má právo mať svoju matku, otca a rodinu.
  • Počaté dieťa má právo na ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti.
  • Počaté dieťa má právo na zachovanie telesnej, genetickej a duševnej nedotknuteľnosti.
  • Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. 
  • Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb.
  • Počaté dieťa má právo dediť.
  • Počaté dieťa má právo byť obdarované.
  • Počaté dieťa a jeho matka majú právo na osobitnú starostlivosť a pomoc.

Cele znenie deklarácie nájdete na nasledujúcom linku:

Deklarácia práv počatého dieťaťa – Fórum života (forumzivota.sk)

HYMNA KAMPANE

Život je dar

Manželia z Prešova Veronika a Tadeáš Gavalovci pripravili pre tento ročník krásnu hymnu oslavujúcu zázrak života. Pohlaďte svoje ucho príjemnými tónmi piesne „Život je dar“, vzácny a jedinečný dar.