25. marec

Bol to týždeň plný výziev, no zanechal v nás pocit spokojnosti z práce, ktorá má hlboký význam. Naše posolstvo o ochrane najzraniteľnejších sa rozšírilo digitálnym priestorom aj reálnym svetom. Dúfame, že naše úsilie prinesie ovocie a prispeje k vytvoreniu spoločnosti, kde je každý život vážený od samého začiatku.

TÉMA 24. ROČNÍKA: Neviditeľný začiatok, viditeľné práva.

Slogan počas kampane od 18. do 25. marca zdôrazňoval, že aj keď je začiatok ľudského života neviditeľný, práva, ktoré má, musia byť jasne viditeľné a uznávané spoločnosťou.

Po 25 rokoch sme oprášili Deklaráciu práv počatého dieťaťa, počas kampane sme z nej vyberali deväť tém, deväť práv.

 • Každá ľudská bytosť má právo na život od počatia po prirodzenú smrť.
 • Počaté dieťa má právo narodiť sa, má právo mať svoju matku, otca a rodinu.
 • Počaté dieťa má právo na ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti.
 • Počaté dieťa má právo na zachovanie telesnej, genetickej a duševnej nedotknuteľnosti.
 • Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. 
 • Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb.
 • Počaté dieťa má právo dediť.
 • Počaté dieťa má právo byť obdarované.
 • Počaté dieťa a jeho matka majú právo na osobitnú starostlivosť a pomoc.

Každý začiatok je zázrak. 

Každá ľudská bytosť má právo na život od počatia po prirodzenú smrť.

Od prvého srdcového tepu až po posledný dych, život je dar s nekonečným potenciálom.

Zaujímavosti, o ktorých ste možno nevedeli:

 • srdce bábätka bije dvojnásobne rýchlejšie, ako srdce matky,
 • v brušku si cmúľa palček, zíva, či štikúta,
 • keby sa dieťatko vyvíjalo počas celého tehotenstva tak rýchlo, ako na jeho začiatku, tak by pri pôrode vážilo až 1,5 tony!
Počaté dieťa má právo narodiť sa, má právo mať svoju matku, otca a rodinu.

Každé počaté dieťa má právo na život, právo byť narodené a vyrastať v láske svojej rodiny.

Vo Fóre života sa zameriavame na konkrétnu pomoc a podporu rodín, kladieme dôraz na právo každého dieťaťa vyrastať v láskyplnom prostredí matky a otca.

V projekte Zachráňme životy sme svedkami mnohých príbehov, kde najmä matky hrajú hlavnú rolu. S hrdosťou sledujeme, ako mnohé z nich nájdu v sebe silu a rozhodnú sa svoje deti vychovávať.

Počaté dieťa má právo na ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

V lone matky sa rodí nielen nový život, ale aj nádej a budúcnosť.

Každé počaté dieťa má právo na ochranu zdravia, toto právo zahŕňa nielen vyšetrenie, ale aj komplexnú zdravotnú starostlivosť. Rovnako dôležitá je pohoda matky. Spoločne tvoria základ pre šťastný začiatok, kde každý nový život je chránený a vážený od samého počiatku.

Počaté dieťa má právo na zachovanie telesnej, genetickej a duševnej nedotknuteľnosti.

V každom počatí sa zrkadlí zázrak života a s ním spojená nevyhnutnosť ochrany a podpory.

Každé počaté dieťa má právo na život a ochranu svojej jedinečnosti.

Telesná, genetická a duševná nedotknuteľnosť sú základné práva, ktoré musíme rešpektovať a chrániť od prvého okamihu existencie.

Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti a na dôstojný pohreb.

Každý človek si zaslúži, aby sa ním zaobchádzalo s úctou a dôstojnosťou. Toto právo sa nekončí smrťou, ale pokračuje aj po nej. 

Počaté dieťa, hoci ešte nenarodené, je nositeľom ľudskej dôstojnosti a má právo na dôstojný pohreb. 

Keď odíde milovaný človek, smútime. Odprevadíme ho na poslednej pozemskej ceste v úcte a v nádeji, že sa raz opäť stretneme. 

Aj nenarodené dieťa, ktoré jeho rodičia nestihnú objať, má právo na poslednú rozlúčku. 

Na Slovensku máme mnoho pamätníkov nenarodeným a začína pribúdať aj čoraz viac hrobových miest pre nenarodené deti. Pozrite si našu mapu pamätníkov nenarodeným a šírte povedomie o možnosti dôstojne sa rozlúčiť s “neviditeľným človekom” a tým začať proces postupného uzdravenia sa so straty.

Buďme vnímaví, pretože aj strata “neviditeľného človeka” boli.

Počaté dieťa má právo dediť a byť obdarované.

Počaté dieťa má právo dediť a byť obdarované.

Kým je však dieťatko v lone svojej mamy, stačí mu dar lásky, prijatia a úcty od mamy a otca, od svojej rodiny. 

Každý sa poteší darčeku, ale ešte krajšie je pocit, keď niekoho obdarujeme. 

Darujme nenarodeným lásku, úctu a dôstojnosť a naše deti nám ju jedného dňa vrátia späť. 

Počaté dieťa a jeho matka majú právo na osobitnú starostlivosť a pomoc.

Počaté dieťa a jeho matka predstavujú dvojicu, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť a starostlivosť. Táto potreba vychádza nielen z biologických a medicínskych aspektov tehotenstva, ale aj z hlbšieho uznania ľudskej dôstojnosti a práv.

Matka, ktorá nosí nový život, má priamy vplyv na rozvíjajúce sa dieťa. Je dôležité, aby bola v prostredí, kde sa cíti bezpečne, pochopená a rešpektovaná.

Veľkej obľube sa tešila báseň

Mojej mame

Chcené či nechcené, už som v tvojom lone. Teším sa pri tvojom smiechu, plačem v tvojom stone.

Maličké telíčko plné života, srdičko bije mi, to je moja istota.

Počujem tvoj tlkot srdca, nemám pochybnosti, verím že si dokonalá, súčasť mojej maličkosti.

Cítim sa chránené, ty už o mne vieš, dávaš si otázku, či pochybovať smieš.

Bezbranné, plne odovzdané tebe, rozhoduješ aj o mne, nie len o sebe.

Zahoď svoj strach, neboj sa, že budeš sama. Budem tu vždy stále s tebou, veď si moja mama.

Hymna kampane

Život je dar – toto heslo sprevádza kampaň už viaceré roky a je zároveň titulkom piesne, hymny kampane, ktorú naspievali Veronika a Tadeáš Gavalovci. Pieseň krásnym spôsobom oslavuje život, ktorý je darom, nech sa deje čokoľvek.

Bezchybne stvárnený,

Bezvýhradne ľúbený,

Dokonalý dar,

Život je dar,

Krehký a vzácny,

Originál,

Som iba správcom,

Sám ho nevlastním,

Preto ho v úcte mám..

Ďakujeme

Biela stužka, symbol neviditeľného, ale predsa existujúceho života. Jej pripnutím sme vyjadrili pozitívny postoj k životu, dali sme vedieť, že nám záleží na živote počatých detí, a že rešpektujeme ich práva.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájate do 24. ročníka kampane Deň počatého dieťaťa.

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove

Deň začali rannou svätou omšou k úcte života v školskej kaplnke. V triedach realizovali prolife aktivity: prezentácia Život je zázrak, animácia Ježiš sa narodil, edukácia Dieťa je Boží dar, Cesta nádeje, pieseň a báseň Nenarodených, spoznávanie svätých, hymna oslavujúca zázrak života i oslava počatín. Deň počatého dieťaťa vyvrcholil krížovou cestou za nenarodené deti pod vedením školského kaplána.

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach.
Do kampane sa zapojila aj Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach. Žiačky 1. ročníka pripli ako symbol ochrany života bielu stužku všetkým, ktorí sa s týmto postojom stotožňujú.
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach

Uskutočnili sa tu viaceré aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť ako rozdávanie bielych stužiek a letákov, zverejňovanie prezentácií na školskej webovej stránke a organizovanie podujatia Popoludnie s bábikami pre žiakov v školskom klube.

Tohto roku pripravili aj výstavu výtvarných prác na tému „Rodina a Základné ľudské právo na život” v chodbe školskej kaplnky. Žiaci sa prostredníctvom svojich prác zamýšľali nad dôležitosťou rodiny, manželstva a ochrany života. Výtvarné práce sú zobrazené a k nahliadnutiu pripravené na youtube.

Stredná pedagogická škola v Čadci, Zdravotnícka
Aj na strednej pedagogickej škole v Čadci prebehla aktivita v rámci Kampane za ochranu počatého dieťaťa. Urobili reláciu do rozhlasu, rozdávali vyrobené biele stužky a letáky. Pripravili nádhernú nástenku.
Základná škola Štefana Moysesa v Banskej Bystrici

Aj tento rok sa škola pridala k našej kampani – výrobou stužiek a následným rozdávaním. O oboje sa postarali žiaci 8.A.

Základná škola Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Pod záštitou Fóra života a Tlakového hrnca mohli ôsmaci zažiť diskusiu na tému Neplánované tehotenstvo a úcta k ľudskému životu. Prednášajúcou bola skúsená bioetička Mgr. BeLic. Pavla Bicianová, ktorá tému podala pútavým a interaktívnym spôsobom. Žiaci sa tak vlastnými postrehmi a diskusiou dopracovali k mnohým zisteniam, postrehom a dôvodom, prečo je ľudský život hodný ochrany od počatia.

Ďakujeme partnerom

Ďakujeme našim mediálnym partnerom, že pomáhate šíriť povedomie, že aj nenarodené deti majú svoje práva a že na každom živote záleží už od jeho počatia!

UPeCe Bratislava

Deň počatého dieťaťa oslávili rozdávaním koláčov s prolife posolstvami, ako aj rozdávaním bielych stužiek symbolizujúcich nevinnosť nenarodených detí. 

TK KBS

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober podporil pripnutím bielej stužky celoslovenskú osvetovú kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa.

 

Všetky mediálne výstupy si môžete pozrieť na tomto odkaze.