25. marec

(Bratislava, 18. marec 2019) – Traja noví laureáti si v pondelok 18. marca prevzali Cenu Antona Neuwirtha. Oceňovanie je súčasťou prebiehajúcej kampane k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa a udeľuje sa výnimočným osobnostiam, ktoré svojou aktivitou ukazujú rešpekt a úctu voči životu.

Cenu odovzdala predsedníčka občianskeho združenia Fórum života Marcela Dobešová. „Fórum života doteraz ocenilo viac ako 30 osobností a 15 organizácií. Mám nádej, že budeme takto pokračovať aj v ďalších rokoch a že vždy tu budú nové a nové generácie, ktoré budú vedieť, ako chrániť život a budú pre nás inšpiráciou,“ povedala.

V kategórii Domáca osobnosť ju in memoriam získal lekár Marcel Babál. Bol jedným z iniciátorov vzniku Ústavu lekárskej etiky na LF UK v Bratislave. Stal sa prvým predsedom spoločnej Etickej komisie LFUK a Fakultnej nemocnice v Bratislave. Spolu s manželkou Martou vychovali desať detí. Cenu prevzal jeho syn Jozef.

V kategórii Zahraničná osobnosť cenu získala zakladateľka World Youth Alliance Anna Halpine. Ako 21-ročná študentka na zasadnutí OSN k hodnoteniu realizácie záverov káhirskej Konferencie o populácii a rozvoji z roku 1994 zistila, že prevažuje hlas aktivistov za potrat, antikoncepciu a zúženie práv rodičov. Preto založila paralelné mládežnícke hnutie – WYA. V súčasnosti má WYA okolo milióna členov. Trénuje ich v znalosti ľudských práv a v spôsobe diplomatického presadzovania vlastných zámerov v politických štruktúrach. Na Slovensku má WYA svoje zastúpenie od roku 2018. Anna sa preberania nemohla zúčastniť, preto poslala videopozdrav.

V kategórii Organizácia cenu dostali dve školy z Čadce – Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, cenu prevzala riaditeľka oboch škôl Renáta Kasmanová. „Táto cena je iná ako ceny, ktoré dostávajú naši študenti. Je špecifická v tom, že je za veľkosť srdca. Dobro sa koná potichu,“ povedala pri preberaní. Študenti týchto škôl sa aktívne zapájajú do charitatívnych a benefičných akcií, kampaní na ochranu života a darcovstva krvi. Vo svojom voľnom čase navštevujú chorých a ľudí v domove sociálnych služieb.

Cena je pomenovaná po prvom slovenskom veľvyslancovi vo Vatikáne a lekárovi Antonovi Neuwirthovi. Počas socializmu bol odsúdený na 12 rokov väzenia za velezradu. Mottom jeho života bolo prekonávať zlo dobrom.

Na koncerte už opakovane účinkovali Komorný orchester ZOE spolu so spisovateľom Danielom Hevierom, prekvapením večera bolo vystúpenie speváka a herca Juraja Baču.

Výťažok z koncertu bude venovaný projektu na podporu ženám trápiacim sa po spontánnom potrate.