25. marec

Počatiny

Čo sú počatiny?

S myšlienkou Počatín prišli v roku 2015 aktívni pro-life študenti bratislavského UPeCe združení v tíme Forlife mission. Na jednom bratislavskom internáte zorganizovali oslavu Počatín, pri ktorej rozdávali okoloidúcim ľuďom muffiny a punč spolu s letáčikmi a stužkami, aby aj oni oslávili svoje počatie. V príjemnej atmosfére sa s nimi rozprávali o hodnote života od počatia, vytvoril sa priestor aj pre osobné príbehy. Vychádzali z myšlienky: „Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš dostatočne oceniť aj hodnotu života druhých.“ Táto akcia mala mnoho pozitívnych ohlasov. Preto chceme túto skúsenosť odovzdať aj do iných spoločenstiev a farností, šíriť ju v uliciach a na námestiach, aby sme radostnou a pozitívnou formou dokázali oslovovať všetkých ľudí s myšlienkou ochrany života – svojho vlastného aj iných ľudí, vrátane nenarodených.

Zisti svoje počatiny

Vypočítanie dátumu počatia

Si zvedavý kedy si začal existovať na tomto svete???

My ti s tým radi pomôžeme 🙂