25. marec

„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu“ je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2018 v Rajeckých Tepliciach ako jedno z hlavných podujatí v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Organizátormi sú Fórum života a Áno pre život, n. o. Srdečne vás na toto podujatie pozývame.

Program konferencie:

PIATOK 23.MAREC
15.00 Otvorenie konferencie
15.30 – 16.00 Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.: Evanjelizácia a zmysel života
16.00 – 16.30 Luis Peral Guerra: Úloha verejných autorít vo výchove k prirodzeným hodnotám
16.30 – 16.45 prestávka
16.45 – 17.15 Hanna Klaus, M.D.: Dôstojnosť ľudskej sexuality, TeenSTAR program
17.15 – 17.45 Pavol Hudák (Pastoračné centrum Anny Kolesárovej): Výchova k čistote vzťahov
Diskusia + prestávka
18.30 Odovzdávanie ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, recepcia spojená s kultúrnym programom
SOBOTA 24. MAREC
8.40 – 9.00 Ana del Pino (One of Us): Skúsenosti One of Us (Jeden z nás) s pro-life výchovou
9.00 – 9.30 Hrvoje Vargić (World Youth Alliance): Ochrana života v európskych inštitúciách
9.30 – 10.00 JUDr. Martin Píry, PhD.: Právo a ochrana života (skúsenosti s prezentáciou témy na VŠ)
10.00 – 10.30 MUDr. Jana Trizuljaková,PhD., RNDr. Eva Hanušovská, CSc.: Ochrana života vo vzdelávaní medikov
Diskusia + prestávka
WORKSHOPY:
11.30 – 11.50 PhDr. Zdeňka Olejárová: Skúsenosti s výchovou k pro-life hodnotám v stredoškolskom prostredí
11.50 – 12.10 Mgr. Daniela Čarná, PhD.: Ján Mathé – umením k transcendentnu
Diskusia
12.30 – 13.30 obed
WORKSHOPY:
13.45 – 14.05 Mgr. Ľudovít Gabriš: Pro-life pastorácia v prostredí USA
14.05 – 14.25 doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.: Úcta k životu – hľadanie a sprevádzanie v univerzitnom prostredí
Diskusia + prestávka
15.00 – 15.20 Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková: Aktuálne trendy vo výchove a vzdelávaní
15.20 – 15.40 MUDr. Rút Šuleková: Sprevádzanie rodičov v špecifických situáciách
15.40 – 16.00 Lívia Halmkan, Ba: Modely besedy s dospievajúcimi na tému pro-life, manželstva a pornografie
16:00 –  16:30  PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.: Pedagogika života v Svätom Písme
Diskusia
Záver

REGISTRÁCIA A ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Registrovať sa môžete do 20. marca 2018 nasledujúcimi spôsobmi:

  1. cez registračný formulár
  2. e-mailom na adresách: apz.projekty@gtsmail.skkancelaria@forumzivota.sk
  3. poštou na adrese: ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Farská ulica 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice. Mesto je situované na strednom Slovensku, 10 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze. Zo Žiliny premávajú do Rajeckých Teplíc vlaky aj autobusy.

Účastnícky poplatok: 20,- EUR; študenti a zdravotne postihnutí: 10,- EUR.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:  náklady na konferenciu, konferenčný balíček, recepcia po udeľovaní Ceny Antona Neuwirtha (piatok večer). Občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka). Obed v druhý deň konferencie si účastníci podujatia zabezpečujú individuálne. V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie sa výška konferenčného poplatku znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti pri prezentácii, alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK6109000000000422874576,  variabilný symbol: 311. Do kolónky „Popis/účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba). Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii. Na konferenciu je možné v rámci jednej prihlášky uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie: Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Je možné si ho zabezpečiť individuálne v niektorom z ubytovacích zariadení v Rajeckých Tepliciach a okolí, zoznam ubytovacích možností s kontaktmi nájdete na webovej stránke www.rajeckapohoda.sk. Vzhľadom na veľkú vyťaženosť ubytovacích zariadení v kúpeľnom meste Rajecké Teplice odporúčame včasné riešenie ubytovania v prípade záujmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *