25. marec

Zakladateľka TeenSTAR programu Hanna Klaus na Slovensku

Profesorka Hanna Klaus M. D., zakladateľka TeenSTAR programu (TSP) z USA, prišla na Slovensko, aby si prevzala od Fóra života cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Zahraničná osobnosť. Zároveň v rámci niekoľkodňového kurzu, ktorý sa v dňoch 19. – 22. marca konal v Badíne v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, vyškolila nových učiteľov TSP. 40 účastníkov […]

V Rajeckých Tepliciach sa diskutovalo o výchove a vzdelávaní k ochrane života a jeho dôstojnosti

V dňoch 23. – 24. marca sa v Rajeckých Tepliciach konal jubilejný XX. ročník konferencie Vyber si život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Tento rok bolo podujatie zamerané na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho dôstojnosti. Odznelo tu množstvo podnetných príspevkov. Úvodnú prednášku o evanjelizácii a zmysle života predniesol Mons. Marián Bublinec. Zameral sa na súčasnú […]

Pozvánka na XX. ročník konferencie Vyber si život – registrácia otvorená

„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu“ je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2018 v Rajeckých Tepliciach ako jedno z hlavných podujatí v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Organizátormi sú Fórum života a Áno pre život, n. o. Srdečne vás […]