25. marec

Pane, chválime Ťa, že si nás utvoril tak zázračne.
Tvoje oči nás videli, keď sme ešte neboli stvárnení
a v tvojej knihe boli zapísané všetky naše dni,
len pomyselné, lebo sme ešte ani jeden neprežili.
Ďakujeme Ti za život samotný, lebo ten je pre nás
najväčším darom.

Ďakujeme za našich rodičov, ktorí sa rozhodli pre náš život
a prosíme Ťa, aby sa rovnako rozhodli všetci aj napriek
ťažkostiam a tlaku, ktorý im to rozhodnutie nerobí ľahším.
Ďakujeme Ti, Pane, za lekárov a všetkých ľudí, ktorí
zachraňujú životy tých, ktorí si ho sami zachrániť nemôžu.
Daj im odvahu bojovať za tých najmenších
aj keď im svet čoraz častejšie hovorí, aby konali inak.
Daj nám všetkým spoznať pravdu, že každý ľudský život
má rovnakú hodnotu a trvá od počatia až po prirodzenú
smrť.

Daj nám oči, aby sme videli tých, ktorí potrebujú pomoc,
daj nám uši, aby sme počuli ich volanie, daj nám ruky,
aby sme im pomohli niesť ich bremeno a daj nám ústa
plné slov útechy a pochopenia.
Pane, daj nech sme pripravení urobiť všetko pre tých,
ktorí sú tu tiež, len ich nie je vidieť, tak ako je vidieť nás.

Amen.

 


Vytvoril: 4life mission tím UPeCe Bratislava – partner Fóra života, o.z.
S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu
v Bratislave zo dňa 21. augusta 2019, Prot N. 3098/2019.