25. marec

Podcast so zakladateľkou Agentúry podporovaného zamestnávania: Každý môže pracovať, ak mu vytvoríme správne podmienky

Vypočujte si podcast so zakladateľkou Agentúry podporovaného zamestnávania a občianskeho združenia Inklúzia o svete Downovho syndrómu. Viera Záhorcová je priekopníčkou v zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tvrdí, že sa ako spoločnosť máme usilovať o vytvorenie podmienok, aby aj títo ľudia mohli mať svoje nezávislé bývanie, aktivity, prácu a súkromný život so športom, kultúrou a podobne.

Rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité začleniť ľudí so znevýhodnením do bežného a najmä pracovného života.

V kaviarni Radnička, ktorú zriadilo občianske združenie Inklúzia zamestnávajú ľudí so zdravotným znevýhodnením a snažia sa o ich úplne začlenenie do spoločnosti.