25. marec

25. marec

  • celoslovenská kampaň – 22. ročník
  • Deň zápasu za ľudské práva na Slovensku
  • Medzinárodný deň spomienky na všetky
    nenarodené ľudské bytosti

 

Biela stužka

  • Pripni si bielu stužku, aby každý videl, že na životoch počatých detí nám záleží.

Prajeme životu

  • od počatia po prirodzenú smrť
  • každá ľudská bytosť má právo na život

Fórum života

  • spolu s dobrovoľníkmi, partnermi a podporovateľmi