25. marec

Cena A. Neuwirtha

Cena Antona Neuwirtha

 

Termín presunutý na jeseň – budeme informovať

Odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha

Žilina

  Anton Neuwirth bol zakladajúcim členom Fóra života a ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za záchranu detí, za dôstojné životy spoluväzňov vo väzniciach, za jeho knihu Liečiť zlo láskou a duchovné vedenie Fóra života.   Cena Antona Neuwirtha za ochranu života sa udeľuje v troch kategóriách: I. Slovenská osobnosť II. Medzinárodná osobnosť III. Organizácia

Prehľad odovzdaných Cien Antona Neuwirtha za ochranu života

Ročník Rok Slovenská osobnosť Medzinárodná osobnosť Organizácia
XV. 2019 Marcel Babál in memoriam Anna Halpine, USA Stredná odborná škola pedagogická a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka
XIV. 2018 Mária Sabolová in memoriam Hanna Klaus, USA  Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a jeho rektor Pavol Hudák
XIII. 2017 Ján Ďačok Marek Jurek, Poľsko Fundación Madrina, ES
XII. 2016 Bohumil Chmelík Kateřina a Radim Ucháčovci, Česká republika Tropic Team  VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.
XI. 2015 Dominik Drdul s rodičmi Don Ilario Rolle, Taliansko Deti svätej Alžbety
X. 2014 Eva Čeřovská Grégor Puppinck, Francúzsko Občianske združenie Manželské stretnutia
IX. 2013 Eva Trizuljaková Ewa a Lech Kowalewski, Poľsko Human Life international, USA
VIII. 2012 Alica Válkyová Márie Svatošová, Česká republika Rodina Nepoškvrnenej
VII. 2011 Mária Šustrová Gianna Emanuela Molla, Taliansko Občianske združenie Inklúzia
VI. 2010 Marián Kuffa Dietmar Fischer, Rakúsko Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
V. 2009 manželia Terézia a Ladislav Lenczovci Wanda Półtawska, Poľsko Talianska organizácia Movimento per la vita
IV. 2008 Vladimír Krčméry manželia Marijo a Darka Živković, Chorvátsko Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves,Áno pre život n.o.
III. 2007 František Tondra Mikuláš Havrila, in memoriam, Švajčiarsko Inštitút Krista Veľkňaza zo Žakoviec
II. 2006 Alojz Rakús Jiří Karas, Česká republika Občianske združenie DONUM VITAE
I. 2005 Imrich Benický Pius Stöessel, Švajčiarsko Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Trstenej
  Viac informácii.