25. marec

Cena Antona Neuwirtha

Za rok 2021

Slovenská osobnosť: Juraj Jenderovský
Zahraničná osobnosť: – 
Organizácia: Misia mladých

Anton Neuwirth bol zakladajúcim členom Fóra života a ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za záchranu detí, za dôstojné životy spoluväzňov vo väzniciach, za jeho knihu Liečiť zlo láskou a duchovné vedenie Fóra života.

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života sa udeľuje v troch kategóriách:
I. Slovenská osobnosť
II. Medzinárodná osobnosť
III. Organizácia

Prehľad odovzdaných Cien Antona Neuwirtha za ochranu života

 

Ročník

Rok

Slovenská osobnosť

Medzinárodná osobnosť

Organizácia

XVII.

 

XVI.

2021 

 

2020

Juraj Jenderovský

 

Jarmila Majáková

             –

 

Ezio Aceti

Mobilný hospic sv. Lujzy

 

Misia mladých

XV.

2019

Marcel Babál in memoriam

Anna Halpine, USA

Stredná odborná škola pedagogická a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka

XIV.

2018

Mária Sabolová in memoriam

Hanna Klaus, USA

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a jeho rektor Pavol Hudák

XIII.

2017

Ján Ďačok

Marek Jurek, Poľsko

Fundación Madrina, ES

XII.

2016

Bohumil Chmelík

Kateřina a Radim Ucháčovci,
Česká republika

Tropic Team  VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.

XI.

2015

Dominik Drdul s rodičmi

Don Ilario Rolle,
Taliansko

Deti svätej Alžbety

X.

2014

Eva Čeřovská

Grégor Puppinck, Francúzsko

Občianske združenie Manželské stretnutia

IX.

2013

Eva Trizuljaková

Ewa a Lech Kowalewski, Poľsko

Human Life international, USA

VIII.

2012

Alica Válkyová

Márie Svatošová,
Česká republika

Rodina Nepoškvrnenej

VII.

2011

Mária Šustrová

Gianna Emanuela Molla, Taliansko

Občianske združenie Inklúzia

VI.

2010

Marián Kuffa

Dietmar Fischer,
Rakúsko

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku

V.

2009

manželia Terézia a Ladislav Lenczovci

Wanda Półtawska, Poľsko

Talianska organizácia Movimento per la vita

IV.

2008

Vladimír Krčméry

manželia Marijo a Darka Živković,
Chorvátsko

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves,Áno pre život n.o.

III.

2007

František Tondra

Mikuláš Havrila,
in memoriam, Švajčiarsko

Inštitút Krista Veľkňaza zo Žakoviec

II.

2006

Alojz Rakús

Jiří Karas, Česká republika

Občianske združenie DONUM VITAE

I.

2005

Imrich Benický

Pius Stöessel, Švajčiarsko

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Trstenej

Viac informácii.