25. marec

Konferencia Vyber si život 2020


pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann
a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

TERMÍN PRESUNUTÝ na jeseň

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Žilina

Hlavná téma konferencie:

Farmácia a ochrana života

 

Program

09:00 – 09:30 Registrácia 

09:30 – 10:00 Otvorenie – úvodné príhovory: Miriam Lexmann, Erika Jurinová

10:00 – 11:00 PharmDr. Ondrej Sukeľ: Čierno-biely svet – alebo – čo od lekárnikov vlastne spoločnosť očakáva? + diskusia 

11:00 – 11:15 prestávka 

11:15 – 12:15 ThLic.  Ján Vigľaš: Výhrada vo svedomí – svedectvo morálnych hodnôt,  inteligentného rozlišovania a kultivovaného dialógu + diskusia 

12:15 – 13:15 Obed v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja 

13:15 – 14:15

14:15 – 15:30 Panelová diskusia – prirodzené metódy  

15:30 Záver konferencie – Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ

16:00 Odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha

Prihlásiť sa môžete už dnes cez registračný formulár.
Registračný poplatok je 12 € vrátane obeda.
Číslo účtu: SK61 0900 0000 0004 2287 4576, VS: 311
Poznámka pre adresáta: priezvisko a meno