25. marec

PODPORTE NAŠE PROJEKTY
dot-1
Váš dar
dot-2
Vaše údaje
dot-3
Spôsob platby
Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!
Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk
Chcete vedieť, kde bude pomáhať Váš dar? Dozviete sa na tomto mieste.
Pripnite už dnes virtuálnu bielu stužku a podporte projekty Fóra života na Slovensku.

Pripnutím symbolickej bielej stužky na mapu Slovenska podporíte tieto projekty a činnosť Fóra života:

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Snažíme sa pomáhať tehotným matkám, dievčatám, rodinám a jednotlivcom. Ponúkame  konkrétne riešenia a poradenstvo v ich ťažkých životných situáciách.

 

 
 
 

Zachráňme životy

Projekt pravidelnej mesačnej sociálnej, materiálnej a  finančnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám, ktoré sa ocitli náročnej životnej situácii spája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomôcť – ako aktívni spolupracovníci, materiálne a finančne. Od decembra 2007 sme spolu s darcami a spolupracovníkmi v projekte pomohli 215 ženám,  ktoré vážne uvažovali o potrate a ďalšie čakajú na zaradenie, podľa množstva príspevkov od darcov. Narodilo sa 201 detí. Riešili sme vyše 3300 príbehov.

www.zachranmezivoty.sk

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA

FEMINA poskytuje pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii ako je nečakané tehotenstvo, diskriminácia, násilie, kríza v rodine, sociálna núdza či nedostatok potravín, šatstva alebo strata bývania. Centrum konkrétnej pomoci FEMINA pôsobí v Leviciach, v Snine a v Prešove. Za rok 2020 sme riešili viac ako 200 prípadov. Situácia spôsobená pandémiou Covid-19 sa naplno negatívne prejavila aj v rodinách, ktorým pomáhame. 

www.centrumfemina.sk

 

CENTRÁ PRE RODINU

Sieť pomoci je kontinuálnym pokračovaním projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Spájame v každom regióne tých, čo chcú a môžu pomôcť, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Vytvorili sme databázu spolupracujúcich organizácií, expertov a dobrovoľníkov. Sieť pomoci sa realizuje v kontaktných miestach – centrách pre rodinu. 

www.sietpomoci.sk

INFORMAČNÉ KAMPANE

Fórum života každoročne organizuje dve kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Biela stužka sa stala symbolom Dňa počatého dieťaťa, ktorá sa nosí na odeve počas týždňa, v ktorom je 25. marec. Mottom ročníka 2022 je – “Život je dar”. Súčasťou kampane štandardne zvyknú byť aj Koncerty za život, konferencia Vyber si život a udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha. Tieto aktivity sú, žiaľ, kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam tento rok zrušené alebo presunuté na neskorší termín.

www.25marec.sk

2. november – Sviečka za nenarodené deti

2. november je spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a tiež na všetkých ľudí zasiahnutých potratom. Cieľom je, aby si naša spoločnosť zapálením sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodených detí či v oknách svojich domovov symbolicky spomenula na všetky nenarodené deti a na všetkých ľudí zranených či už umelým alebo spontánnym potratom. Našou snahou je scitlivovať vnímanie spoločnosti k problematike umelých a spontánnych potratov.

www.sviecka.forumzivota.sk

VZDELÁVANIE A OSVETA

Naša činnosť je zameraná na deti, mladých ako aj dospelých.

Tlakový hrniec

Dúfame, že vďaka našej práci budú mať študenti lepšiu šancu uspieť v tomto sne. Lebo na láske a vzťahu skutočne záleží! Študentov edukujeme pomocou debát, počas ktorých spoznávajú vlastné a vzájomné postoje k témam ako sú:

  1. Neplánované tehotenstvo
    Čo je to zodpovedné sexuálne správanie? Ako sa môžeme postaviť k dôsledkom nášho správania? Kto by nám vedel pomôcť?
  2. Manželstvo
    Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám manželstvo vôbec je? Ako sa dajú prekonávať manželské krízy a čo párom pomáha, keď sa v takejto kríze ocitnú?
  3. Pornografia
    Do akej miery nás ovplyvňuje vizuálny materiál, ktorému sa dobrovoľne vystavujeme? Čo robí pornografia s našou predstavou o intimite, vzťahoch, sexe?

www.tlakovyhrniec.sk

Konferencie, prednášky a publikácie

Každý rok organizujeme konferenciu Vyber si život. V roku 2021 sa uskutočnila 28. septembra v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Tento ročník priniesol tému Farmácia a ochrana života.

Neviditeľný človek

Pre veľký úspech sme vydali druhé vydanie edukatívnej hry Neviditeľný človek. Hra bola vydaná aj v anglickej mutácii. www.neviditelnyclovek.sk.

PROJEKTY ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Fórum života je najväčšou pro-life platformou, ktorú tvorí 50 právnických osôb – členov Fóra života ako aj cez 100 jednotlivcov. Naši členovia – právnické osoby realizujú rôzne projekty na ochranu života, ktoré sa snažíme aj vďaka vašej štedrosti, podporovať.