25. marec

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života 2018 už má svojich laureátov

Súčasťou konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorej XX. ročník sa konal v dňoc 23. – 24. marca 2018, je už niekoľko rokov aj udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Fórum života chce takýmto spôsobom každoročne oceniť ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o šírenie úcty ku každému človekovi od počatia po prirodzenú smrť. V roku 2018 […]