25. marec

Profesorka Hanna Klaus M. D., zakladateľka TeenSTAR programu (TSP) z USA, prišla na Slovensko, aby si prevzala od Fóra života cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Zahraničná osobnosť. Zároveň v rámci niekoľkodňového kurzu, ktorý sa v dňoch 19. – 22. marca konal v Badíne v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, vyškolila nových učiteľov TSP. 40 účastníkov projektu získalo certifikát pre vyučovanie tohto programu a kurzu sa zúčastnili aj ďalší záujemcovia, ktorí plánujú pomáhať pri jeho šírení. TeenSTAR program sa vyučuje v 32 krajinách na celom svete. Aj Slovensko je zapojené do TSP International a má na starosti slovanské národy. Jeho najobsiahlejšia časť je určená stredoškolákom, ale primerane sa venuje aj žiakom základných škôl a plnoletým. V jednej zo svojich častí sa orientuje aj na pomoc mladistvým slobodným matkám.

Hannu Klaus prijal počas pobytu na Slovensku bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, vladyka Peter Rusnák, v Badíne sa stretla s banskobystrickým diecéznym biskupom Mariánom Chovancom a s generálnym vikárom Branislavom Koppalom, a v Rajeckých Tepliciach so žilinským diecéznym biskupom Tomášom Galisom. V rozhovoroch s cirkevnými predstaviteľmi predstavila svoj program zameraný na formáciu a výchovu mladých ľudí k zodpovednému správaniu v oblasti sexuality, partnerstva a neskoršieho rodičovstva, a jeho doterajšie výsledky.

O TeenSTAR programe Hanna Klaus prednášala aj na medzinárodnej konferencii Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, kde 23. marca prevzala aj Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života. Fórum života týmto spôsobom ocenilo jej úsilie v oblasti ochrany života a jeho dôstojnosti a vo výchove k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu. „Sme veľmi radi, že nás pani profesorka znovu povzbudila a najmä, že ju mohli osobne zažiť mnohí učitelia aj vychovávatelia, ktorým záleží na dobrej a zdravej budúcnosti mladej generácie,“ poznamenala MUDr. Zuzana Lauková, ktorá sa podieľala na príprave a realizácii návštevy Hanny Klaus na Slovensku a je jednou z priekopníčok TeenSTAR programu na Slovensku. Podľa Anny Siekelovej, koordinátorky kampane Deň počatého dieťaťa, „Hanna Klaus urobila nesmierny kus práce v oblasti vzdelávania a formácie mladých ľudí a je potrebné aj v našej krajine v tomto duchu pokračovať najmä v tejto dobe, keď čelíme snahám o zavádzanie liberálnej sexuálnej výchovy na našich školách.“

Text: Zuzana Lauková, Danka Jacečková

Foto: Zuzana a Peter Laukovci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *