25. marec

Zakladateľka TeenSTAR programu Hanna Klaus na Slovensku

Profesorka Hanna Klaus M. D., zakladateľka TeenSTAR programu (TSP) z USA, prišla na Slovensko, aby si prevzala od Fóra života cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Zahraničná osobnosť. Zároveň v rámci niekoľkodňového kurzu, ktorý sa v dňoch 19. – 22. marca konal v Badíne v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, vyškolila nových učiteľov TSP. 40 účastníkov […]

Pozvánka: Trojdňové školenie o TeenSTAR programe s Dr. Hannou Klaus

V rámci kampane Deň počatého dieťaťa 2018 navštívi Slovensko Dr. Hanna Klaus z USA, zakladateľka TeenSTAR programu určeného pre formáciu mladých ľudí, aby získali hodnotovo podložené vedomosti o sexualite, o výchove k partnerstvu a rodičovstvu, a o tom, ako sa v tejto oblasti zodpovedne správať. Fórum života pozýva na trojdňové školenie o TeenSTAR programe, ktoré povedie osobne Dr. Hanna Klaus. Uskutoční […]