25. marec

Začína kampaň 25. marec Deň počatého dieťaťa 2023

Kampaň Deň počatého dieťaťa 2023 je za nami

Kampaň Deň počatého dieťaťa začala v pondelok 20. marca a skončila v nedeľu 26. marca, pričom jej kľúčovým dňom bola práve sobota, deň všetkých počatých detí 25. marec. Bol to náročný týždeň, ale cítime dobrý pocit z kvalitne odvedenej práce. Myšlienka ochrany najmenších sa šírila v online priestore aj offline svete. Semienka boli zasiate, veríme, že vzklíčia a že postupne krôčik po krôčiku budujeme spoločnosť citlivú a empatickú k tým najbezbrannejším.

Čo priniesol 23. ročník kampane? Nová téma, tri zaujímavé podtémy a hymna Život je dar

Bioetika ako základ kritického myslenia pre ochranu života

Bioetika rieši problémy súvisiace s ľudským telom a zdravím, či už ide o umelé oplodnenie, interrupcie, očakávanie postihnutého dieťatka, neplánované tehotenstvo, náhradné materstvo a iné. Počas kampane sme okoliu chceli priblížiť túto vednú disciplínu, pretože v súčasnosti môže byť práve ona dobrým nástrojom, ktorý nám pomáha správne sa rozhodovať v náročných životných situáciách. A tak sme do vizuálu s mottom Život je dar pridali nový symbol – maják.

Tak, ako maják sprevádza lode na rozbúrenom mori, môže byť bioetika sprievodcom na ceste naším životom.

Prvá podtéma: Diskriminácia detí s Downovým syndrómom

Venovať sa podtéme diskriminácie detí s Downovým syndrómom vznikla úplne plynule. Jednak presne v týždni našej kampane oslavujeme aj Svetový deň Downovho syndrómu (21. marca), a jednak deti s Downovým syndrómom tvoria najväčšie percento interrupcií pre zdravotné dôvody.

Zavítali sme do bratislavskej kaviarne Radnička, kde sme točili s čašníkom s Downovým syndrómom Jurajom Šusterom, hlavným hrdinom nášho krátkeho dokumentárneho filmu Trizómia 21 Gén pre lásku. V ňom lekárka a profesorka Mária Šustrová približuje svet Downovho syndrómu, zatiaľ čo sledujeme šikovného Juraja v akcii. Film ukazuje, akí sú títo ľudia perspektívni a že sa ich chromozómu navyše vôbec nemusíme báť. Vedia a chcú byť pre spoločnosť prínosom a dokážu viesť plnohodnotný život, stačí im len vytvoriť tie správne podmienky.

O tom, ako vytvoriť ľuďom so zdravotným znevýhodnením podmienky, aby mohli žiť plnohodnotne, a dôležitosti ich inklúzie sme sa následne rozprávali so zakladateľkou Agentúry podporovaného zamestnávania a občianskeho združenia Inklúzia, ktoré prevádzkuje Radničku, Vierou Záhorcovou v druhom podcaste kampane.

Druhá podtéma: Fascinujúci začiatok a vývoj malého človeka, počatého dieťaťa, z hľadiska medicíny a bioetiky

Začiatok ľudského života je magický moment, ktorý nám stále berie dych. Je studnicou neprebádaných otázok a neustálym predmetom štúdia mnohých vedných disciplín. Často je však aj momentom, ktorý mnohých ľudí stavia pred ťažké voľby a rozhodnutia, najmä keď veci nejdú tak, ako sme si ich naplánovali. Život nie je čierno-biely, preto aj v tomto smere môže byť práve bioetika veľkou pomocou.

Čo však vlastne bioetika je? Existuje liberálna, katolícka alebo je len jedna? Je odnožou filozofie? Aké problémy rieši a ako nám môže v živote pomôcť? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá bioetička Pavla Bicianová, ktorá študovala bioetiku na Pápežskej akadémii Regina Apostolorum v Ríme, v podcaste s Martinom Agnerom.

Druhou aktivitou bola diskusia organizovaná v spolupráci so študentským spoločenstvom 4life mission s názvom: Bioetika pre všetkých, aká je hodnota ľudského života? Profesor Jozef Glasa spolu s Pavlou Bicianovou objasnili v bratislavkom UPeCe, aké dilemy bioetika rieši a ako nám môže v živote pomáhať.

Diskutovali o umelom oplodnení, náhradnom materstve, zdravotnej starostlivosti, miznúcom vzťahu lekára a pacienta, ktorého výsledkom je nedostatočná diagnostika a liečba, ale aj umelej inteligencii a nanotechnológiách v medicíne. Potešila nás vysoká účasť študentov, ktorí kládli zaujímavé otázky a prejavili o bioetiku veľký záujem.

Tretia podtéma: Pomoc ženám v neplánovanom tehotenstve

V spolupráci s Poradňou Alexis sme uskutočnili webinár Neplánované dieťa a čo ďalej? s ich psychologičkou Zuzanou Strakovou, ktorá hovorila o pomoci neplánovane tehotným ženám. Pri počatých deťoch je dôležité nezabúdať aj na ženy, ktoré sú často v ozaj neľahkých životných situáciách. Vo Fóre života vieme, že nestačí len hovoriť o ochrane nenarodených, treba najmä podávať pomocnú ruku ich mamám, ktoré to v danom momente veľmi potrebujú.

Hymna ku Dňu počatého dieťaťa

Úplnou novinkou, ktorá sa zatiaľ v žiadnom z predchádzajúcich ročníkoch neobjavila, je hymna ku Dňu počatého dieťaťa. V spolupráci s manželmi Veronikou a Tadeášom Gavalovcami vznikla pieseň s názvom Život je dar, ktorou sme kampaň zavŕšili.

Autori piesne zažili ťažké chvile, počas ktorých precítili, akým darom je život. O svojom živote, ťažkej skúške, ktorá prišla počas tretieho tehotenstva, aj o hymne ku kampani rozprávajú v tomto rozhovore.

Ďakujeme partnerom

Kampaň Deň počatého dieťaťa je kampaňou všetkých ľudí, ktorým záleží na živote a jeho ochrane od počatia po prirodzenú smrť. Tešíme sa, že aj vy ste tými, ktorí ochranu života zastávajú vo svojom okolí.

eRkári oslávili Deň počatého dieťa na svojej Celoslovenskej rade eRka, kde si delegáti mohli pripnúť biele stužky.
Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach venovala DPD celý deň, kedy medzi študentmi šírili osvetu, že aj na počatých deťoch záleží.
V UPeCe rozdávali stužky a zorganizovali diskusiu o bioetike študenti z 4life mission.

Potešil nás aj záujem zo strany médii. Všetky mediálne výstupy si môžete pozrieť na tomto odkaze. Špeciálne poďakovanie patrí TV Lux, rádiu Lumen, portálu rodinka.sk a printovým médiam, časopisu Naša žilinská diecéza a Gréckokatolícky časopis Slovo, ktoré sú našimi každoročnými partnermi.

Ďakujeme partnerom i mediálnym partnerom. Nezištne boli našou pravou rukou a zasievali myšlienky ochrany života tam, kde pôsobia oni, a tam, kde nedočiahneme my.

Tešíme sa zase o rok!