25. marec

Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života (tento rok už 18. ročník), ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolickým vyjadrením týchto postojov je biela stužka, ktorú si v tomto období pripíname na oblečenie.

Prečo 25. marec

Kampaň vychádza z dátumu a obsahu Dňa zápasu za ľudské práva na Slovensku, ktorý je zároveň aj dňom spomienky na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988.

Kampaň “Deň počatého dieťaťa” sprevádza množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jednou z kľúčových je už 20. ročník Medzinárodnej konferencie Vyber si život  s témou Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu (v Rajeckých Tepliciach 23. – 24. marca 2018). Odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za život – cena za ochranu života pre slovenské a  zahraničné osobnosti a pre organizáciu. Benefičný koncert za život v Bratislave, 19.3.2018 o 19:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (Zoe,  sólistka Hilda Gulášová a kontratenor Matej Benda, so sprievodným slovom Daniela Heviera). Diskusie a rôzne aktivity na tému ochrany života od počatia.